• Laddar...

Tarketts hållbarhetsarbete

Som ett av världens största golvföretag har Tarkett ett särskilt ansvar för att vår verksamhet bedrivs på ett långsiktigt och hållbart sätt gentemot dagens och framtidens generationer. Vi tar ett helhetsansvar för våra produkters livscykel, från utveckling och design till produktion, brukande och återvinning. Något vi kallar Tarkett Human–Conscious Design™. Eftersom vi själva tillverkar nästan alla produkter vi säljer, har vi också kontroll över alla steg.  

Vi tillverkar golv av trä, vinyl, linoleum och textil. Råvarorna är utvalda med omsorg och produkterna utvecklas för att kunna återvinnas när de väl blir slitna. På så sätt kommer de att kunna ingå i en cirkulär ekonomi – om de inte redan gör det.  

Det är också viktigt för oss att golven bidrar till en bra inomhusmiljö och att det inte krävs starka kemikalier för att städa. 

Klimatsmart – En cirkulär ekonomi 

Med en cirkulär ekonomi behöver ekonomisk tillväxt inte ske på bekostnad av jordens resurser. I en cirkulär ekonomi blir ett gammalt golv till råvara i ett nytt. Material cirkulerar i ett kretslopp där ingenting slängs eller förbränns.  

Sedan 2013 har den cirkulära ekonomin stått i fokus för allt vi gör på Tarkett och är avgörande för att vi ska kunna minska vår klimatpåverkan, bromsa den globala uppvärmningen och spara på jordens resurser.  

Fram till idag har utrivna golv i stort sett alltid gått till förbränning, vilket innebär utsläpp av stora mängder växthusgaser. Att vi på Tarkett nu kan återvinna många av våra golv innebär att mycket av materialet istället blir till ny råvara som ersätter jungfrulig. Tarkett investerar även i utvecklingen av plast tillverkad av förnybar råvara i stället för fossil. 

Tarketts hållbarhetsarbete Placeholder

En hälsosam inomhusmiljö 

Alla material kan avge partiklar och kemiska ämnen som påverkar luftkvaliteten i ett rum. Inomhusluft har prioriterats i produktutvecklingen på Tarkett i mer än ett decennium. Det har gjort att samtliga av våra golv idag har låga eller extremt låga nivåer av emissioner, det vill säga ämnen som avges från materialet vid rumstemperatur.  

Sedan några år tillbaka är hundra procent av Tarketts vinylprodukter ftalatfria. Vi arbetar istället med en mjukgörare som är godkänd att använda i matförpackningar och plastprodukter för barn under tre år. Alla Tarketts produkter är sedan länge också fria från biocider (antibakteriella tillsatser). 

Fördjupa dig i hållbarhet för våra olika typer av golv

Trägolv och hållbarhet

Idag är över 60% av vår träråvara FSC® (FSC® C008972) eller PEFC/05-35-125 certifierad, vilket innebär att råvaran kan spåras i varje steg från träd till konsument och att den produceras på ett sätt som är långsiktigt hållbart för både skogen och skogsbrukaren.

Läs mer

Laminatgolv och hållbarhet

Tarketts laminatgolv består till största delen av trä, som är en förnybar råvara. Brädorna tillverkas i flera skikt. De två understa skikten består av trä. Det vi kallar “dekorskiktet” består av tryckt papper och det översta ytskiktet har en prägling som ger golvet dess naturtrogna textur.

Läs mer

Våtrumsmatta, vinylgolv och hållbarhet

Det är lätt att få känslan att plast är något som måste väljas bort om vi ska leva hållbart och rädda vårt klimat. Men tekniken går framåt och vi kan idag återvinna stora mängder vinylgolv och har så smått också börjat ersätta fossil råvara med biobaserad.

Läs mer

Hälsosamma golv

Samtliga golv från Tarkett är fria från ftalater och biocider. Tarkett är en föregångare inom branschen när det gäller produkter med låga emissioner, det vill säga kemiska ämnen som avges från materialen vid normalt användande (även kallat VOC, eller lättflyktiga organiska ämnen).

Läs mer