• Laddar...

Hälsosamma golv

Samtliga golv från Tarkett är fria från ftalater och biocider. Tarkett är en föregångare inom branschen när det gäller produkter med låga emissioner, det vill säga kemiska ämnen som avges från materialen vid normalt användande (även kallat VOC, eller lättflyktiga organiska ämnen). Hela 96% av Tarketts produkter har emissioner som ligger mer än 100 gånger lägre än den mest strikta standard. Samtliga golv från Tarkett har värden som ligger mellan 10 till 100 gånger lägre.

Placeholder

Samtliga råvaror och produkter som Tarkett tillverkar och säljer i Europa uppfyller kraven enligt den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH vilket bland annat innebär att inga av våra produkter innehåller SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). Vi ställer samma höga krav på jungfrulig och återvunnen råvara. Vi låter dessutom ett extern forskningsinstitut (EPEA, Environmnetal Protection and Encouragement Agency) kontinuerligt bedöma alla råvaror vi använder enligt principerna för Cradle to Cradle.

Samtliga produkter från Tarkett kan underhållas utan starka kemikalier. Tarkett arbetar även kontinuerligt med att utveckla installations- och underhållsystem, som till exempel limfria modulära golv, som är ännu mer gynnsamma för inomhusmiljön.

Bakom det här arbetet ligger en stark medvetenhet om hur material påverkar inomhusluften och hur inomhusluften påverkar hur vi presterar och mår. På Tarkett vill vi att alla material ska bidra till en god inomhusmiljö.

Tarketts arbete för hållbarhet och cirkuläritet

MILJÖ

Med en cirkulär ekonomi behöver ekonomisk tillväxt inte ske på bekostnad av jordens resurser. I en cirkulär ekonomi blir ett gammalt golv till råvara i ett nytt. Material cirkulerar i ett kretslopp där ingenting slängs eller förbränns.

Läs mer om vårt miljöarbete