• Laddar...

Hållbarhet - Tarkett trägolv

Idag är över 60% av vår träråvara FSC® (FSC® C008972) eller PEFC/05-35-125 certifierad, vilket innebär att råvaran kan spåras i varje steg från träd till konsument och att den produceras på ett sätt som är långsiktigt hållbart för både skogen och skogsbrukaren. Men vi prioriterar även att stödja nya leverantörer som arbetar för att bli inkluderade i de certifieringar som finns för hållbart skogsbruk. Vår ambition är att senast 2030 ska all träråvara på Tarkett vara PEFC eller FSC®-certifierad — eller tillverkad av återvunnen träråvara. Vår ambition är att senast 2025 ska alla våra trägolvskollektioner vara Svanenmärkta.

Tarkett har tillverkat trägolv i Sverige sedan 1886. Vår långa historia av parkettillverkning har gjort oss skickliga på att optimera användningen av råvara genom att ta vara på så mycket som möjligt av varje träd, men också på att skapa ett golv som håller länge. Våra trägolv kan renoveras, slipas, lackas och oljas om. Det här är det första kriteriet för en hållbar produkt: Att produkten faktiskt behåller sitt tekniska och estetiska värde så länge som möjligt. För att göra våra parkettgolv så hållbara som möjligt använder vi långsamväxande ädelträ enbart till det tunna slitskiktet, det vill säga det översta, synliga lagret. Ädelträ som ek, bok eller ask är hårda träslag som växer långsamt och är därför inte lika snabbt förnybara som andra träsorter. Tarkett använder till stor del ädelträ från skogar i Polen och Ukraina, där vi har egna anläggningar som tar vara på råvaran på plats för att minimera transporter. Till de undre skikten använder vi mer snabbväxande träslag som gran och fur. Det är råvara som kommer från svenska och finska skogsbruk med en positiv tillväxt, det vill säga där avverkad skog ersätts med nyplantering.

Parkettgolv från Tarkett Placeholder

Trägolv och inomhusmiljö

Trägolv är det vanligaste golvmaterialet i skandinaviska hem. Vi vill att våra trägolv ska bidra till en säker och hälsosam inomhusmiljö. Tarketts trägolv underhålls med skonsamma och torra städmetoder utan starka kemikalier. 

Trägolv och klimatpåverkan

Träd som växer bidrar till att binda koldioxid från atmosfären och när träråvara används i långlivade produkter som golv binds koldioxiden under lång tid. Upptaget av koldioxid i träråvaran är ofta långt större än de utsläpp som sker vid skogsbruk, transport och tillverkning av våra trägolv. Därför är nettoutsläppen negativa under denna del av livscykeln, vilket ger låga utsläpp av växthusgaser.

Trägolv och cirkulär ekonomi

På Tarkett har vi alltid tagit till vara på vårt produktionsspill. Allt spill från trägolvstillverkningen återanvänds som biobränsle i våra egna fabriker och överskottet säljs som bränsle till andra industrier. Uttjänta trägolv har hittills skickats till energiutvinning, men vi strävar mot att även trä ska kunna bli ett cirkulärt material som återvinns till råvara i nya trägolv. Vi har genomfört två pilotprojekt där vi lyckats rensa gamla parkettgolv från spikar, metall och fuktskador och därefter bearbetat det gamla materialet till ett nytt slitskikt (det skikt vi annars tillverkar av långsamt växande ädelträ.) Nu arbetar vi på att utveckla återvinningen av trägolv i större skala.

Relaterat innehåll

Trägolv

Vi kombinerar hantverk med toppmodern produktion för att ge dig vackra, funktionella och hållbara trägolv. Varje trägolv är unikt och träets naturliga karaktär får hela rummet att leva.

Köp trägolv

Tarketts arbete för hållbarhet och cirkuläritet

MILJÖ

Med en cirkulär ekonomi behöver ekonomisk tillväxt inte ske på bekostnad av jordens resurser. I en cirkulär ekonomi blir ett gammalt golv till råvara i ett nytt. Material cirkulerar i ett kretslopp där ingenting slängs eller förbränns.

Läs mer om vårt miljöarbete