• Laddar...

Köpvillkor

Dessa Allmänna försäljningsvillkor (härefter “Allmänna villkor”) gäller för all försäljning mellan Kunden och Tarkett AB (org. nr 556003-9967, härefter “Tarkett”), som sker via webbplatsen tarkett.se (härefter “Webbplatsen”).

För att köpa en Produkt på Webbplatsen krävs ett uttryckligt godkännande av de Allmänna villkoren. Se till att du har läst och förstått de Allmänna villkoren innan du gör en beställning. De Allmänna villkor som är tillämpliga för beställningen är den version som är gällande när beställningen görs.

Att det finns Produkter på Webbplatsen vid en viss tidpunkt är ingen garanti för att dessa Produkter alltid kommer att vara tillgängliga. Tarkett förbehåller sig rätten att när som helst upphöra med försäljningen av en Produkt.

Tarkett förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna villkor vid behov, utan föregående meddelande till Kunden.

Tarkett säljer golv och framförallt trägolv, laminatgolv, vinylklickgolv och golvtillbehör på tarkett.se.

Punkt 1 - Beställningar

För att göra en beställning på Webbplatsen väljer Kunden den eller de Produkter som Kunden vill köpa.

För att göra köp på Webbplatsen måste Kunden vara minst 18 år och inte stå under förmyndarskap.

Kunden kan köpa den Produkt Kunden vill ha (inom ramen för tillgängligt lager) genom att lägga en Produkt i sin varukorg. Kunden är ensamt ansvarig för de valda Produkterna och kvantiteterna. Kunden kommer sedan att hänvisas till ett formulär som är avsett att ge all information som behövs för att identifiera Kunden. Kunden förbinder sig därför att lämna korrekta uppgifter om för- och efternamn, faktureringsadress, telefonnummer, giltig e-postadress samt leveransadress.

Kunden kan återgå till sin beställning, komplettera den, ändra den eller avbryta den så länge som Kunden inte har bekräftat ordern. Kunden bekräftar sin beställning genom att klicka på "Betala". Innan Kunden bekräftar sin beställning bekräftar Kunden att Kunden har tagit del av Produktens väsentliga egenskaper enligt det produktblad som finns på Webbplatsen.

Försäljningen anses vara slutgiltig först när Tarkett via e-post har skickat Kunden en bekräftelse på att Produkten kan levereras.

Kundens kvitto är den leveransbekräftelse som skickas via e-post.

Kunden är skyldig att ange en korrekt e-postadress och att informera Tarkett om din e-postadress ändras.

Punkt 2 – Priser

De Produkter som säljs på Webbplatsen sker till de priser som gäller på tarkett.se den dag då beställningen registreras av Tarkett. Priserna anges i svenska kronor, SEK, exklusive fraktkostnad och inklusive moms.

Tarkett förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser på Webbplatsen.

Fraktkostnader om högst 399 SEK anges vid beställningstillfället och på orderbekräftelsen som skickas per e-post till Kunden.

Punkt 3 - Transport och leverans

Produkterna transporteras av DHL till den adress som Kunden anger när denne gör sin beställning. Fraktkostnaderna anges vid beställningen.

Produkterna levereras inom Sverige och vanligen inom 2 till 6 arbetsdagar från Tarketts orderbekräftelse till den adress som Kunden angett. Produkterna kan levereras till alla områden där DHL har verksamhet. För mer information om områden där DHL är verksamt se här.

Innan leverans av Produkterna kommer Kunden att kontaktas av transportföretaget DHL för val av leveransdag. Vid uteblivet svar från Kunden skickas påminnelse ut. Saknar transportföretaget DHL svar från Kunden på dag 4 debiteras Kunden kostnad för terminalhyra om högst 200 kr per dag och försändelse. Dag 7 returneras Produkterna godset till Tarkett och returavgiften kommer att debiteras Kunden, högst 399 kr.

Om Kunden inte är anträffbar och kan ta emot leveransen vid leveransdagen debiteras Kunden 285 kr för de kostnader som uppstår.

Om Kunden märker att Produktens förpackning är skadad eller om de levererade Produkterna är ofullständiga, rekommenderar Tarkett Kunden att göra tydliga, precisa och motiverade reservationer på DHL:s följesedel innan den undertecknas. Om reservationen görs på annat sätt ska den lämnas så snart som möjligt och innehålla namn, ordernummer, leveransadress och ett foto av den skadade Produkten/förpackningen.

För att Tarkett ska kunna godkänna en transportskada måste anmälan göras så snart som möjligt efter leverans.

Punkt 4 – Övergång av äganderätt

Övergången av äganderätt till Produkten sker vid leverans.

Punkt 5 - Betalningsvillkor

Kunden kan ange sina kreditkortsuppgifter när Kunden gör sin beställning med ett giltigt kredit- eller betalkort (VISA eller Mastercard). Det aktuella beloppet kommer att direkt reserveras på Kundens kort när Kunden gör sin beställning, men kommer inte att debiteras förrän beställningen av Produkter har bekräftats av Tarkett.

Det är möjligt att betala beställningen senare via Klarna. Sådana betaltjänster tillhandahålls av Klarna. När Kundens beställning har skickats från lagret får Kunden information från Klarna om hur och när Kunden ska betala. För mer information eller frågor om betalningen besök klarna.com.

Tarkett är inte skyldigt att leverera de Produkter som Kunden beställt om beställningen inte är helt betald. Betalningar kommer att betraktas som slutgiltiga först efter att Tarkett har mottagit det belopp som Kunden är skyldig Tarkett.

Tarkett använder Adyens säkra betaltjänst. Konfidentiell data (kortnummer, utgångsdatum) överförs krypterat på ett säkert sätt till Adyen-servern. Adyen-servern är ansluten på ett säkert sätt till bankernas servrar.

Punkt 6 – Ansvar och and Felaktiga Produkter, garanti

Punkt 6.1 Ansvar

Kunden är ensam ansvarig för valet av Produkter, deras bevarande och/eller användning.

Med tanke på den typ av Produkter som Tarkett säljer ska Kunden strikt följa Tarketts tekniska specifikationer och installationsrekommendationer, särskilt när det gäller förberedelse, installation och underhåll av dessa Produkter.

Tarkett kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella skadliga följder som Kunden kan drabbas av till följd av installationen av de Produkter som Kunden har köpt om Kunden inte har följt Tarketts anvisningar för användning och/eller installation vilka levereras med Produkten.

Punkt 6.2 Felaktiga Produkter, garanti

Om de Produkter som Kunden har köpt är felaktiga tillämpar Tarkett aktuell konsumentlagstiftning, och dessutom erbjuder Tarkett en begränsad kommersiell garanti för konsumentköp. För mer information om den begränsade kommersiella garantin för konsumentköp klicka här.

Om Kunden har fått en felaktig Produkt ska Kunden omedelbart meddela Tarkett och returnera Produkten till Tarkett.

Punkt 7 - Ångerrätt

Kunden har rätt att returnera Produkterna inom 14 dagar från det att Konsumenten mottagit de beställda Produkterna. Anmälan om önskad retur av beställda Produkter ska göras skriftligen, helst via formuläret här.

Ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp gäller inte på vinylmattor, våtrumsgolv, våtrumsväggar och våtrumsbårder eftersom de är måttbeställda och skärs till från större mattrullar.

Tarkett godtar returer av Produkter där förpackningen är obruten och varan är helt komplett. Produkten måste returneras i originalförpackningen.

Tarkett kommer att tillhandahålla fraktsedlar som fästes vid Produkterna. Instruktioner inkluderas, läs och följ dessa.

Produkterna returneras till Tarkett via DHL. När returanmälan är skapad kommer Tarkett tillhandahålla fraktsedlar som fästes vid Produkterna. Instruktioner skickas från Tarkett tillsammans med fraktsedlarna - läs och följ dessa.

När den returnerade Produkten returneras till Tarkett kommer beloppet för Produkten exklusive fraktkostnaden att återbetalas till Kunden. Fraktkostnader för returen på högst 399 SEK tillkommer.

Punkt 8 - Dataskydd

Du hittar vår dataskyddspolicy på följande adress: https://tarkett.se/integritetspolicy

Punkt 9 – Försenad leverans, Force majeure

Tarkett strävar efter att leverera beställda Produkter så snart som möjligt. Trots detta kan oväntade händelser leda till att leveransen tar längre tid. I det osannolika fallet att leveranstiden överstiger 30 dagar har Kunden rätt att häva sitt köp.

Följande omständigheter ska anses utgöra skäl för undantag från underlåtenhet att fullgöra en skyldighet enligt avtalet mellan Kunden och Tarkett, om de inträffar efter det att avtalet har ingåtts och förhindrar eller försvårar fullgörandet av avtalet: Brand, strejk, avtalskonflikt, översvämning, pest, krig, inbördeskrig, uppror, upplopp, mobilisering, rekvirering, embargon eller beslag, inklusive avsaknad av exportlicens för Produkterna eller någon del av dem, valutarestriktioner, brist på varor och/eller råmaterial, maskinhaveri, epidemier och pandemier samt alla andra omständigheter som parterna inte kan kontrollera. Det åligger den part som vill åberopa en sådan omständighet att omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om detta.

Punkt 10 – Tillämplig lag och tvistlösning

På dessa Allmänna villkor ska svensk lag tillämpas.

Tvist ska avgöras av svensk allmän domstol.

Punkt 11 - Kontaktuppgifter

Kontaktinformation till Tarkett AB:
Tarkett AB
Hammarbacken 12, 191 49 Sollentuna
Organisationsnummer: 556003-9967
Telefon: 0771-101020
E-postadress: support.se@email.tarkett.com

Kontaktinformation till Tarketts kundtjänst klicka här