• Laddar...

Integritetspolicy

Tarkett värnar om din personliga integritetet och vill skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") ger dig information om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, i enlighet med gällande lagstiftning. Vi uppmanar dig att även läsa vår cookies policy.

1. Vem har ansvaret för personuppgifterna?

Den som kontrollerar dina personuppgifter och som avgör hur och varför dina personuppgifter behandlas är Tarkett AB, ett svenskt aktiebolag med ett aktiekapital på 43.000.000 SEK, registrerat hos handels- och företagsregistret i Ronneby under registreringsnummer 556003-9967, med huvudkontor registrerat på: Tarkett AB Box 4538, Hammarbacken 12, 191 24 Sollentuna (hädanefter kallat ”Tarkett”).

Där denna integritetspolicy hänvisar till ”vi”, ”vår” eller ”oss” nedan avser detta Tarkett Sverige.

2. Vad används denna integritetspolicy till?

Denna integritetspolicy används för alla dina personuppgifter som samlats in av Tarkett, oavsett om detta har skett via Tarketts webbplats eller på annat sätt.

Tarketts webbplats eller programvaror kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör våra partnernätverk och/eller dotterbolag. Observera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicy och att vi frånsäger oss allt ansvar och skadeståndsskyldighet för dessa policyer.

Den senast uppdaterade integritetspolicyn finns på Tarketts webbplats.

3. Vilka uppgifter samlar vi in från dig?

Vi kan samla in uppgifter som du tillhandahåller oss via olika kanaler, inklusive webbplatser, sociala medier, evenemang, telefonkontakter, e-post eller på annat sätt. Sådana uppgifter kan omfatta:

 • personuppgifter (t.ex. efternamn, förnamn, födelsedatum)

 • kontaktinformation (t.ex. leverans- och faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer)

 • transaktionell information (inklusive köpta produkter och beställningsinformation, betalnings- och bankinfirmation samt köphistorik)

 • register över korrespondens med Tarkett, historik kring eventuella reklamationer

 • svar på Tarketts undersökningar

 • annan information som du har delgett om dig själv via vår chattfunktion

Vi kan även samla in dina personuppgifter automatiskt, via cookies och andra spårningsmekaniskmer. Observera att din IP-adress aldrig används för att identifiera dig som fysisk person, utan enbart är till hjälp för oss för att fastställa i vilken stad du är ansluten. Läs vå cookies policy om du vill ha mer information.

Vi kan hämta dina personuppgifter från externa källor såsom från tredjepartsföretag eller offentligt tillgängliga källor. Den här integritetspolicyn gäller för alla dessa uppgifter och om det är möjligt informerar vi dig om vilken källa vi har fått uppgifterna från.

4. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder huvudsakligen dina personuppgifter för att hantera våra relationer till kunder och potentiella kunder, i synnerhet vid:

 • bearbetning av beställningar och leverans av produkter

 • hantera betalning av order. Notera att betalningsinformation inte samlas in av oss utan direkt av betaltjänstleverantörer

 • säkra transaktionerna mot bedrägerier

 • svara på dina förfrågningar, inklusive på chattfunktionen

 • hantering av reklamationer och returer

 • utskick av nyheter och information om våra produkter som kan vara av intresse för dig

 • hantering av kundlojalitetsprogram

 • undersökningar om hur vi kan förbättra vår service och våra produkter

 • organisering av tävlingar

 • generering av statistik för marknadsanalyser.

Vi kan bearbeta dina personuppgifter för andra specifika ändamål som indikeras vid tidpunkten för insamlingen av personuppgifterna.

5. På vilka rättsliga grunder använder vi dina personuppgifter?

Med hänsyn tagen till ändamålet behandlas dina personuppgifter på följande rättsliga grunder:

 • om de krävs för att fullgöra ett kontrakt vi har med dig

 • om de är nödvändiga för att fullfölja våra legitima intressen, inklusive:
  - för nätverks- och informationssäkerhet, för att skydda dina personuppgifter mot förlust, skada och obehörig åtkomst
  - skydda dig från bedrägliga transaktioner och för att säkerställa att betalningen är fullständig och fri från bedrägeri och förskingring
  - för utvärdering av våra tjänster, genom inspelningar av samtal med vår
  kundtjänst
  - för direkta marknadsföringsaktiviteter (som inte kräver ditt samtycke)

 • när det är nödvändigt att uppfylla rättsliga skyldigheter, i synnerhet för att bistå myndigheter eller utredningsorgan

 • när du har gett ditt uttryckliga samtycke för specifika och fastställda ändamål.

6. Vilka delar vi dina uppgifter med?

Vi kan dela dina uppgifter med:

 • andra entiteter inom Tarkett Group, för interna administrativa ändamål

 • våra betrodda tredjepartsleverantörer, för att utföra en rad företagstjänster för vår räkning såsom hosting- och underhållstjänster

 • tredjeparter, som kan erbjuda tjänster relaterade till våra egna produkter och tjänster

 • rättsliga och statliga myndigheter eller offentliga organ och i den utsträckning lagen tillåter.

Under alla omständigheter delar Tarkett endast dina personuppgifter om de behövs för att uppfylla de ändamål som definieras ovan.

7. Var sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas antingen i vår databas eller i våra tjänsteleverantörers databas.
På grund av den internationella dimensionen på Tarkett Group, och för att optimera kvaliteten på våra tjänster, kan dina personuppgifter överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I sådana fall vidtar vi lämpliga rättsliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy.

För att få en kopia av dessa skyddsåtgärder eller information om var du kan komma åt dessa dokument kan du skicka en skriftlig begäran till oss enligt avsnitt 10 i integritetspolicyn.

8. Hur garanterar vi säkerhet och sekretess för dina personuppgifter?

Tarkett har åtagit sig att garantera säkerheten för dina personuppgifter. För detta ändamål vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att i största möjliga mån förhindra all oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, modifiering och obehörig åtkomst.

9. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla det syfte för vilka de samlades in, inom de gränser som gäller enligt tillämplig lagstiftning. Under vissa omständigheter kan vi spara dina personuppgifter under en längre period för att uppfylla rättsliga krav, redovisningskrav och rapporteringsskyldigheter.

10. Vilka är dina rättigheter och hur kan du utnyttja dem?

Enligt gällande lagstiftning kan du ha rätt att:

 • komma åt dina personuppgifter

 • korrigera och uppdatera dina personuppgifter

 • radera dina personuppgifter

 • begränsa bearbetningen av dina personuppgifter

 • motsätta dig bearbetningen av dina personuppgifter, framförallt om bearbetningen baseras på våra legitima intressen

 • när som helst dra tillbaka ditt samtycke

 • begära att dina personuppgifter skickas tillbaka i en strukturerad datafil, antingen till dig eller till en tredjepart, om så är tekniskt möjligt (datamobilitet)

 • inlämna klagomål till behörig dataskyddsmyndighet.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter, skicka ett e-postmeddelande till: datasekretess@tarkett.com eller ett brev till:

Tarkett AB
Datasekretess
Tarkett Box 4538
19149 Sollentuna

Observera att vi kan komma att kräva bevis på din identitet och fullständig information om din begäran innan vi behandlar ärendet. Personuppgifterna används endast för att verifiera din identitet och sparas inte under längre tid än den som krävs för detta ändamål.
Vi svarar inom rimlig tid, i enlighet med gällande lagstiftning.