Lämna en rörelsefog

Man skall lämna en rörelsefog på minst 1,5 mm utrymme per breddmeter golv runt om hela rummet, minst 8 mm. Detsamma gäller även vid trösklar, rör, trappor, pelare, anslutningar till spishällar, stengolv etc. Använd kilarna som följer med läggningssatsen. OBS! Glöm inte att ta bort kilarna när läggningen är klar.

Träbaserade golvmaterial rör sig beroende på luftfuktigheten i lokalen. På sommaren, när det är hög relativ fuktighet inne, sväller golvet. På vintern är det torrt inomhus, och då krymper golvet. Rörelsefogen är till för att golvet skall kunna svälla och krympa utan att ”fastna” eller spänna mot t.ex. väggar eller dörröppningar.