Att skarva vinylgolv

Enklast är att välja ett golv med tillräcklig bredd (finns upp till 4 meters bredd) så slipper du skarvarna helt. Om du trots allt måste skarva, så lägger du våderna omlott ca 1 cm och justerar våderna på längden så att mönstret stämmer. Innan skarven skärs måste all luft under mattan pressas bort och du måste få bort alla eventuella spänningar som uppkommit under läggningen.

Börja från mitten och pressa mot kanterna. Gör sedan ett snitt i kantöverskottet på ett par ställen för att se så att mönstret passar in i varandra. Sedan skär man genom båda våderna. Det är viktigt att man håller bladet rakt. Använd kniv med rakt blad. För ytterligare information samt bilder på läggningsmomenten klicka här.