Garantin gäller inte när:

• Det har skett en olycka efter ni har mottagit varan

• Ni har vanvårdat varan eller använt den på ett onormalt sätt

• Ni har inte följt våra skötsel- och installationsanvisningar

• Felet beror på normalt slitage