När går det att lägga Tarketts golv på golvvärme

Våra golv går att installera på vattenburna och självbegränsande elektriska golvvärmesystem. Yttemperaturen får aldrig överstiga
+27 °C.

Trägolv tjockare än 8,5 mm måste installeras med skivmaterial, minst 6 mm tjockt, endast om det inte går att lägga golvet tvärs värmeslingorna. Viva-serien, laminat, rullvara, LVT måste alltid ha skivmaterial under.