Kommer mitt trägolv att förändras med tiden?

Ja. Solljus gör att träets nyans förändras. Generellt sett blir ljusa träslag något mörkare med tiden och mörka träslag blir ljusare. Efter några månader (beroende på träslag) har nyansförändringen avstannat och trägolvet har nått sin slutgiltiga nyans.

Delar av golvet som inte utsätts för solljus, t.ex. i de fall det ligger en lös matta på golvet, förändras långsammare än resten av golvytan. Tar du bort mattan får golvet snart samma färg som det övriga. Förutom färgförändring får alla golvmaterial en naturliga ”patina” med tiden på grund av nötning och intrycksmärken. En god skötsel gör att ditt golv håller sig vackert längre.