Hur blir resultatet av mitt golv?

Det beror på golvmaterial. Trägolv har en naturlig variation (stavarna har olika färg beroende på varifrån i trädet de är tagna samt att det innehåller olika delar med kvistar) och kan därför skilja sig från provet. Laminat- och plastgolv ser ut som provet.

Tänk dock på att provet i butiken kan skilja sig något från det material som du installerar, beroende på hur länge det legat i butiken och hur mycket solljus det utsatts för.

Vår grading book kan också vara till hjälp, den hittar du här.