Att hitta rätt hårdhet på trägolv

Hårdheten i trägolv mäts i Brinell. En 10 mm stålkula pressas mot träet med 100 kg belastning varvid avtrycket sedan utvärderas mot en särskild formel. Ju högre värde desto hårdare golv.

Bland träsorterna hör Merbau och kanadensisk lönn till de hårdaste medan furu är mjukast. Nedan ser du Brinelltalen för några olika träsorter. Hårdast är fanérgolvet Viva som endast har ett tunt skikt av äkta trä och en hård kärna i HDF. Även om Viva klarar sig mycket bra i Brinelltesten så inverkar valet av träslag på intryckskänsligheten även här, särskilt på intryck från mindre föremål.

Ask 4,0

Bok 3,8

Ek 3,7

Björk 2,6