Ångspärr

Ångspärr ska alltid läggas på alla undergolv, till exempel en 0,20 mm åldersbeständig PE-folie, med undantag för konstruktion där det redan finns en ångspärr.
Det får inte finnas ett trä eller organiskt material mellan två täta skikt. Ångspärren ska läggas omlott minst 200 mm.

Ångspärr skall alltid appliceras vid golvvärme.

Du kan beställa en ångspärr direkt från oss. Klicka här.